B Scan

Is jouw bedrijf klaar voor B Corp™ certificering? En wat heb je hiervoor nodig? De B Corp Scan is een 2-uur durende sessie waarin we de haalbaarheid van B Corp certificering voor jouw bedrijf analyseren: een nulmeting, kansen, uitdagingen en quick wins. Tevens besteden we veel aandacht aan jou en jouw collega's om alles te vertellen over B Corp, het assessment en certificeringstraject. Uiteraard volledig toegepast op jouw bedrijfsrealiteit.

De B Corp Scan bestaat uit drie onderdelen:

1
B Corp Masterclass
Een uitgebreide introductie in de wereld van B Corp.
2
B Corp Quickscan
Is jouw bedrijf al klaar voor B Corp certificering? Wat zijn kansen, uitdagingen en quick wins?
3
Roadmap
We maken, op basis van de sessie, een roadmap toegespitst op jouw bedrijf met wat je kan doen, hoe en met wie om jouw bedrijf klaar te maken voor B Corp.
B leader koen

Contact Koen

Impact consultant & Business development
Koen weet alles over duurzame innovaties en ondernemerschap. Zijn focus is het combineren van creativiteit en innovatie voor het behalen van de grootst mogelijke impact. Koen kijkt ernaar uit je te ontmoeten en samen te bespreken wat B Corp kan toevoegen aan jouw bedrijf.