Creëer nu je eigen klokkenluidersbeleid!

Op 17 december 2023 is de ‘Wet bescherming klokkenluiders’ bijgewerkt. Wij helpen bedrijven vorm te geven aan hun klokkenluidersbeleid, en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Laat ons je helpen te ontdekken hoe je de veiligheid op de werkvloer kunt verbeteren en de tevredenheid van je werknemers kunt vergroten. Betrek je medewerkers actief bij het creëren van een werkomgeving die diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit bevordert!

Wat is de ‘Wet bescherming klokkenluiders’?

De ‘Wet bescherming klokkenluiders’ is wetgeving die is ontworpen om mensen te beschermen die misstanden binnen een organisatie aan de kaak stellen, zoals fraude of schendingen van de veiligheid. Het beoogt straffen voor klokkenluiden te voorkomen en het melden aan te moedigen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving?

Sinds 17 december 2023 zijn klokkenluiders beschermd, zelfs wanneer ze buiten het bedrijf rapporteren (zoals bij de ACM of AP in Nederland). Ook verschuiven de strengere regels rondom de bewijslast naar de werkgever en gelden er striktere eisen voor het verstrekken van een ontvangstbevestiging van een melding. Dit toont aan dat de overheid zich inzet voor een eerlijke en verantwoordelijke bedrijfscultuur.

Wat moet ik als werkgever doen?

De Wet bescherming klokkenluiders is van toepassing op alle werkgevers in de private sector in Nederland en de EU met 50 tot 249 werknemers. Je bent dus al sinds 17 december verplicht om een klokkenluidersbeleid te hebben.
Hulp nodig? Met ons template creëer je eenvoudig je eigen beleid en geef je vorm aan je interne processen.