Hoe pas je de ACM vuistregels voor duurzaamheidsclaims toe?

Hoe pas je de ACM vuistregels voor duurzaamheidsclaims toe?

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) stelde vijf vuistregels op om ervoor te zorgen dat  duurzaamheidscommunicatie niet misleidend is. Maar hoe pas je ze toe? We lichten ze toe aan de hand van praktische voorbeelden. 

  1. Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten
  4. Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar
  5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

1. Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims

Bepaalde combinaties van woorden, beelden en kleuren kunnen ervoor zorgen dat het lijkt alsof je zegt dat een product duurzaam is, terwijl dat niet het geval is. Dat is niet toegestaan. Als er een duurzaamheidsvoordeel is, moet deze correct, specifiek en in duidelijke taal worden geformuleerd. Het is niet toegestaan om doelstellingen, standaard eigenschappen van een product en/of wettelijke eisen ter promotie van een product te gebruiken. En let op: er gelden aanvullende richtlijnen voor claims gerelateerd aan CO2 en biologisch.

Hoewel bij het advertentievoorbeeld hieronder niet uitdrukkelijk wordt beweerd dat het product milieuvoordelen heeft, wekt de afbeelding in combinatie met de tekst de verwachting dat het product aanzienlijke milieuvoordelen heeft.

2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel

De claim die jij maakt, moet je kunnen staven met bewijs. Het soort bewijs dat je moet kunnen overleggen is afhankelijk van de claim die je maakt. Verder is er een verschil in kwaliteit met betrekking tot bewijs, dus let daarom op betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en verifieerbaarheid. Controleer regelmatig of jouw claim nog klopt en herzie deze als dat nodig is. Zo kunnen consumenten erop vertrouwen dat jouw claim klopt.

3. Maak eerlijke vergelijkingen

Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven mogen niet leiden tot misverstanden bij consumenten. Je moet duidelijk aangeven waarmee je jouw product of bedrijf vergelijkt. 

De duurzaamheidsaspecten van je product- of productieproces kun je alleen vergelijken met een voorgaand product- of productieproces van jouw organisatie, of met een vergelijkbaar product of productieproces van een ander bedrijf. 

Of je vergelijkt je product met de algemeen aanvaarde standaarden binnen je sector. Levi’s maakt bijvoorbeeld gebruik van een Water<Less®-technologie en stelt dat “deze technologie 96% minder water gebruikt dan standaard afwerkingstechnieken”.

4. Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar

Communiceer alleen over je duurzaamheidsambities als je een toegankelijk plan hebt dat dit ondersteunt. Je strategie moet continue, specifieke en praktische stappen voor verbetering omvatten die al plaatsvinden of op het punt staan te beginnen. Stel ook haalbare doelen op die je kunt meten. ACM adviseert om de haalbaarheid van je duurzaamheidsdoelen te laten toetsen door een onafhankelijke derde partij.

Wil je de haalbaarheid van je duurzaamheidsambities verifiëren? Rainbow Collection ontwikkelde een Duurzaamheidsstrategie Check. Neem contact met ons op voor meer informatie.

5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn

Je kunt visuele claims zoals symbolen, kleuren of afbeeldingen gebruiken als deze een correct geschreven claim ondersteunen. Maak geen eigen duurzaamheidslabel, maar maak gebruik van onafhankelijke labels die zijn gemaakt door geaccrediteerde certificatie-instellingen. Deze zijn betrouwbaar en onafhankelijk. Zorg ervoor dat je het bewijs verzamelt en werkt volgens de certificeringsnormen. Zo mag je bijvoorbeeld alleen het FSC-logo gebruiken als je lid bent, of het GOTS-logo alleen als jouw organisatie GOTS-gecertificeerd is.

Wil je alles weten over hoe je effectief en zonder greenwashing over duurzaamheid communiceert? Volg dan onze anti-greenwashing training online.