CSRD proof rapporteren: zo doe je dat

CSRD proof rapporteren: zo doe je dat

CSRD gaat nu echt van start. Hoog tijd om er iets mee te doen dus, want het geldt waarschijnlijk ook voor jouw bedrijf. Maar geen zorgen. Als Rainbow Collection omarmen we CSRD. We denken namelijk dat het nóg meer bedrijven helpt om serieus met duurzaamheid aan de slag te gaan. Je moet alleen wel weten waar te beginnen. En precies daarvoor schreven we deze blog.

Wat is CSRD ook alweer precies?

Corporate Sustainability Reporting Directive, oftewel CSRD, is de Europese richtlijn over duurzaamheidsrapportage die vanaf 2024/2025 voor een grote groep bedrijven verplicht is. Deze regelgeving zorgt ervoor dat bedrijven consistent rapporteren over hun

 • milieu-impact (onder meer de CO2-uitstoot)
 • sociale impact (bijvoorbeeld hoeveel vrouwelijke managers er zijn) 
 • bestuur van bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld ..). 

Daarbij verplicht CSRD bedrijven om deze informatie te laten toetsen door een externe accountant. 

Opvolger van de NFRD

CSRD is de opvolger van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Bij deze richtlijn hadden bedrijven veel vrijheid in hoe en wat ze precies communiceerden. Hierdoor werd het lastig om bedrijven te vergelijken op het gebied van duurzaamheid. CSRD zorgt voor consistentie, wat waardevol is voor alle stakeholders, van investeerders tot klanten.

Dubbele materialiteit

‘Dubbele materialiteit’ is een belangrijk aspect van CSRD. Het betekent dat bedrijven niet alleen moeten rapporteren over de financiële impact van hun activiteiten op henzelf, maar ook over de bredere impact op de samenleving en het milieu. Met andere woorden: het houdt in dat bedrijven rekening moeten houden met zowel de externe (maatschappelijke en milieugerelateerde) als interne (financiële) aspecten van hun activiteiten bij het rapporteren van hun prestaties en risico’s. Onderwerpen als biodiversiteitsverlies en schendingen van mensenrechten moeten dus meegenomen worden in de rapportage. En ook moeten bedrijven rapporteren over hoe hun bedrijfsvoering kan worden beïnvloed door klimaatverandering. Externe factoren zoals grondstoffenschaarste, extreem weer en transitierisico’s moeten dus worden meegenomen. Maar ook bijvoorbeeld het risico op reputatieschade als je bedrijf geen inclusief beleid heeft. 

Doe de check: is jouw bedrijf CSRD-plichtig?

Eerst zijn de grote bedrijven aan de beurt, maar op een gegeven moment moeten ook de kleine ondernemingen er aan gaan geloven.

Vanaf boekjaar 2025
CSRD geldt voor grote beursgenoteerde bedrijven of organisaties van openbaar belang, zoals banken of verzekeringsmaatschappijen. Zij rapporten over 2024. 

Vanaf boekjaar 2026
CSRD geldt nu ook voor organisaties die aan 2 van de 3 onderstaande punten voldoen. Zij rapporten over 2025. Zij moeten dus in 2024 hun CSRD systeem in orde maken. 

 • Meer dan 250 werknemers
 • Een omzet van meer dan €50 miljoen
 • Een balans van meer dan €25 miljoen

Vanaf boekjaar 2027
Beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) vallen nu ook onder de verplichting.
Zij rapporten over 2026 en moeten in 2025 hun CSRD systeem in orde hebben.

Vanaf boekjaar 2028
Alle in de EU gevestigde bedrijven met meer dan 10 werknemers en niet-EU-ondernemingen (omzet > €150 miljoen) moeten aan de CSRD richtlijnen voldoen. Zij rapporten over 2027 en moeten in 2026 hun CSRD systeem in orde hebben.

Tip voor bedrijven met minder dan 10 werknemers: ook jouw bedrijf zal de komende jaren waarschijnlijk meer duurzaamheidsvragen gaan krijgen van klanten of andere ketenpartners. Impact meten is dus altijd een goed idee.

Duurzaamheidsrapportage:

Waar moet je over rapporteren?

Bedrijfsmodel -strategie en -beleid
Milieubescherming
KPI’s en doelen (toekomstgerichte informatie)
Maatschappelijke verantwoordelijkheid en hoe je werknemers behandelt
Corporate governance en duurzaamheid
Respect voor mensenrechten
Dubbele materialiteit en due diligence
Anti corruptie en omkopingen
Risico- en kansenmanagement
Diversiteit in het bestuur (leeftijd, geslacht, opleiding en professionele achtergrond)

In 9 stappen CSRD proof rapportages

Tip: Met ons ‘CSRD Made Easy’ pakket navigeren we je door al deze stappen.

Stap 1: Identificeer en betrek je stakeholders

Maak een overzicht van de voor jouw bedrijf relevante stakeholders. Hoe ziet je waardeketen eruit? Wie gaat de gevolgen ondervinden van jullie impact op het milieu? En vice versa? Denk hierbij aan medewerkers, consumenten, leveranciers/merken, partners, investeerders en/of (lokale) maatschappelijke organisaties. 

Tip: Betrek je accountant. Stem van tevoren samen het proces en de verslaggeving af.

Stap 2: Stel een lijst op van mogelijke relevante duurzaamheidsonderwerpen

Maak een eerste longlist van onderwerpen. De thema’s waarvan je met absolute zekerheid weet dat deze niet materieel zijn, haal je hier uit. Overige onderwerpen moeten in de dubbele materialiteitsanalyse opgezocht worden.

Tip: De kaders en richtlijnen van hoe bedrijven volgens de CSRD moeten rapporteren worden vastgelegd in verschillende hoofdstukken van de European Sustainability Reporting Standard (ESRS). Gebruik daarnaast de SASB standaard.

Stap 3: Beoordeel je impact

Bepaal door middel van onderzoek, surveys, interviews of workshops met interne en externe stakeholders hoe belangrijk elk impact topic is. Dit noemen we ook wel het inside-out perspectief. 

Bijvoorbeeld: hoe beïnvloeden jullie het klimaat?

Stap 4: Beoordeel financiële kansen en risico’s

Bepaal aan de hand van onderzoek, surveys, interviews of workshops met interne en externe stakeholders de risico’s en kansen van elk impact topic op jullie bedrijf. Dit noemen we ook wel het outside-in perspectief. Bijvoorbeeld: hoe erg kan klimaatverandering jullie organisatie beïnvloeden?

Stap 5: Visualiseer het dubbele materialiteitsoverzicht van jouw bedrijf

Breng het inside-out en het outside-in perspectief bij elkaar in een matrix. Zo zie je welke onderwerpen voor jouw bedrijf “materieel” zijn (dus hoog scoren in de matrix), en waar jullie volgens de CSRD richtlijnen over moeten rapporteren.

Stap 6: Bepaal rapportagestandaarden en de gapanalyse

Aan de hand van je materiële thema’s kun je nu bepalen op welke standaarden je moet gaan rapporteren.

Stap 7: Strategische implementatie

Vertaal de uitkomsten van de analyse naar jullie duurzaamheidsstrategie. Het is belangrijk dat in deze strategie ook de korte en lange termijn doelstellingen opgenomen worden, hoe en met welke acties jullie deze doelen gaan halen en hoe jullie de impact gaan meten en hierover rapporteren. 

Tip: laat ook hier de accountant even meekijken zodat je niets mist.

Stap 8: Duurzaamheid meten

Nu ga je meten. Met je hele organisatie ga je op zoek naar de juiste systemen om de juiste data en informatie op te halen. Of je bouwt deze systemen zelf. 

Omdat je de komende jaren moet blijven meten, zijn goede meetsystemen essentieel. Daarbij helpen ze je om je bedrijf goed te leren kennen. Dit geeft je enorm veel input voor je dubbele materialiteit analyse, je doelstellingen, je actieplan en je strategie.

‍In je uiteindelijke duurzaamheidsrapportage moet je de punten uit je dubbele materialiteitsanalyse toelichten:

 • Hoe ziet de impact er voor deze punten uit? 
 • Wat ga jij als bedrijf doen om de negatieve impact te verminderen? 
 • Met welke doelen en maatregelen ga je dit bereiken? 
 • Hoe blijf je als organisatie op koers om dit te doen? 
 • Wie is verantwoordelijk? 
 • Wat zijn de procedures?
Stap 9. Duurzaamheidsrapportage publiceren

Het duurzaamheidsrapport wordt een essentieel onderdeel van je jaarverslag. Daarnaast moet je als organisatie volgens de CSRD je duurzaamheidsstrategie en -rapportage publiceren op hun website. Ook moet alle data gerapporteerd worden bij de EU, in een format leesbaar voor mensen en in een format leesbaar voor computers (het European Single Electronic Format (ESEF/XHTML).

Vergeet niet dat je volgens de CSRD je rapportages moet laten controleren door een externe accountant. De kaders en richtlijnen hoe bedrijven volgens de CSRD moeten rapporteren worden vastgelegd in verschillende hoofdstukken van de European Sustainability Reporting Standard (ESRS). Lees hier meer.

Ons CSRD Made Easy pakket

CSRD is nieuw, complex en flink wat werk. Met bovenstaande stappen hopen we je een al een aardig eindje op weg te helpen. Wil je het jezelf nog makkelijker maken? Dan raden we je het ‘CSRD Made Easy’ pakket aan. Hiermee zorgen we dat CSRD zo praktisch én waardevol mogelijk wordt voor jouw bedrijf: 

 • We helpen je met de start en uitvoer van de dubbele materialiteitsanalyse. Samen brengen we de waardeketen in kaart en benaderen we de juiste stakeholders.
 • De kansen, risico’s en strategische inzichten die hieruit voortkomen, vertalen we naar concrete acties voor het komende jaar.
 • We maken inzichtelijk waar je op moet gaan rapporteren en hoe en met wie je dat doet. Dat alles volgens de juiste CSRD standaarden en consolidatieniveaus uiteraard.

Je eindigt met een compleet pakket voor jullie accountant, waar geen vragen meer over zullen zijn.