Is B Corp iets voor jou?

Is B Corp iets voor jou?

Steeds vaker krijgen we de vraag. Kunnen jullie ons wat meer vertellen over B Corp? Geen wonder. Het internationale netwerk groeit hard en we weten allemaal wat er gebeurt als de eerste ‘impact’ schapen over de dam zijn.

Wat is B Corp?

B Corp is een internationale community van 2400+ bedrijven in 50 landen die behalve winst ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelstellingen nastreven. Om B Corp te kunnen worden moeten bedrijven een uitvoerig assessment doorlopen. Ben & Jerry’s, Patagonia en Etsy behoren tot de bekendste. In Nederland zijn dit onder andere chocolademaker Tony Chocolonely en Dopper.

Wat maakt B Corp anders dan andere duurzaamheid certificeringen?

Wat B Corp sterk maakt en onderscheidt van andere duurzaamheid raamwerken en certificeringen is dat het organisaties beloont voor de impact die daadwerkelijk gemaakt is. Het gaat dus voorbij aan mooie management systemen die er op papier goed uitzien, maar in realiteit geen impact opleveren. Of mooie praatjes over de toekomstige plannen. Dit maakt het ook een geloofwaardig systeem voor consumenten, medewerkers, partners en de media.

Waarom is het interessant om B Corp gecertificeerd te zijn?

Wat Fairtrade is voor bijvoorbeeld koffie- en chocoladeketens, is B Corp voor bedrijven. Als jij als bedrijf bestaat om een maatschappelijk of milieu vraagstuk op te lossen, dan is B Corp voor jou gemaakt.  Het is dé manier om te laten zien dat impact maken verankerd ligt in jouw bedrijfsmodel. En je 10 stappen verder gaat dan “MVO”.

“Als jij als bedrijf bestaat om een maatschappelijk of milieu vraagstuk op te lossen, dan is B Corp voor jou gemaakt”

Andere belangrijke redenen om je aan te sluiten bij de B Corp beweging:

#1 Consumenten geloven in B Corp

Consumenten vinden duurzaamheid steeds belangrijker en interessanter, én ze nemen het steeds vaker mee in hun aankoopgedrag. Deze golf aan interesse in duurzaamheid is gaande in Europa, maar ook in markten als de US en de UK. Het is daar steeds belangrijker voor consumenten dat producten een duidelijk duurzaamheidsprofiel hebben. Volgens verschillende studies zeggen consumenten wereldwijd dat ze meer zullen betalen voor duurzame consumentenmerken en is de verkoop van consumentengoederen met een bewezen toewijding aan duurzaamheid wereldwijd meer dan 4% gegroeid. In Nederland is dit zelfs 8%.

Hoewel consumenten duidelijk bedrijven belonen die een maatschappelijke waarde nastreven, accepteren zij de sociale en milieuclaims van merken niet zomaar. Bedrijven moeten duidelijk stappen ondernemen om consumenten ervan te overtuigen dat zij “authentieke betrokkenheid bij sociale en ecologische impact tonen, het vertrouwen van de consument en zakelijke waarde opbouwen”, aldus het onderzoek. B Corp is zo’n erkend en herkend raamwerk wat merken kan helpen met de juiste positionering in deze markt en richting deze consument.

#2 Attract & engage nieuw talent

Volgens Harvard Business Review willen millennials, ruwweg 50% van de wereldwijde beroepsbevolking, werk dat aansluit op een hoger doel. Volgens Hewitt Associates presteerden bedrijven met een hoger niveau van werknemersbetrokkenheid bijna 20% beter op de aandelenmarkt.

Een B Corp-certificering toont aan (toekomstige) werknemers dat een bedrijf hetzelfde in het leven staat als zij en geeft hen tools om doelen te stellen voor continue verbetering. Robert Cheetham, CEO van Azavea, geeft bijvoorbeeld aan dat 9 van de 10 geïnterviewden de B Corp-status van Azavea noemden als reden waarom ze geïnteresseerd waren in de baan. In Nederland heeft de general manager van hotelketen Zoku ons hetzelfde verteld. Meer dan 50% van de sollicitaties kwam afgelopen jaar via B Corp met hen in aanraking.

#3 B Corp community & movement

Er zijn meer dan 2400 B Corps wereldwijd, 400 B Corps in Europa. Samen hebben zij meer dan 150.000 medewerkers. Dit zijn allemaal “like-minded” toekomstige klanten, leveranciers, partners, medewerkers en zelfs journalisten. B Lab (de organisatie achter B Corp) geeft je toegang tot dit netwerk. Tony Chocolonely is door het B Corp netwerk in de Amerikaanse markt toegetreden. En MudJeans zegt dat zij alleen maar zaken willen doen met leveranciers die B Corp gecertificeerd zijn. Denk ook aan de verschillende events die B Lab wereldwijd organiseert, zoals B Corp Summer Summit 2018 in Amsterdam, waar Zoku een van de “recommended places to stay” is.

Wat moet je doen om B Corp te worden?

Een aanmelding als B Corp geschiedt door middel van een (gratis) online assessment, waarbij je minimaal tachtig van de tweehonderd punten moet halen. Naast het meten van je impact op mens, milieu en maatschappij is dat ook echt een management-tool.

De tijd die het kost om de assessment in te vullen, varieert van 4 weken tot 6 maanden. Vaak hebben kleinere organisaties sneller de juiste antwoorden en informatie beschikbaar en gaat het bij grotere bedrijven over een paar schijven. Het assessment vraagt ook om bepaalde documenten, zoals bijvoorbeeld een handboek voor medewerkers. Vooral kleine bedrijven hebben dit niet altijd paraat. Na het behalen van de minimaal vereiste tachtig punten, belandt de assessment bij een team van dertig analisten. Een daarvan nodigt jou als ondernemer vervolgens uit voor een gesprek van 2 uur, om alle antwoorden duidelijk te krijgen. Soms gaat de puntenscore daarbij omhoog, en soms juist omlaag. Tot slot wordt ondernemers gevraagd om binnen een jaar hun statuut aan te vullen, zodat ook daaruit blijkt dat het bedrijf oog heeft voor de kernthema’s mens, milieu en maatschappij.

Rainbow Collection is B Corp en B Leader

Rainbow Collection is in 2017 B Corp geworden. In 2018 behoorden we tot de “Best of the World” in de categorie Customers. Dit betekent dat we tot de 10% beste B Corps van de wereld behoorde in onze categorie: iets waar we enorm trots op zijn.

Ook zijn we B Leader. Dit betekent dat we bedrijven mogen helpen op weg naar hun B Corp certificering. We hebben dit onder andere voor Zoku en Obrigado gedaan. Met onze ervaring en kennis hebben we een eigen proces ontwikkeld om bedrijven klaar te stomen B Corp te worden. Na een gerichte intake, waarin we de B Corp domeinen vertalen naar jouw bedrijf, volgt uit de baseline waar jullie op dit moment staan. Met onze expertise creëren we samen de juiste impact visie en bijbehorend impact model, waarmee we de weg naar certificering inzetten. Heb je interesse? Bel of mail ons. Je bent ook van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam.

Meer lezen over ondernemers over B Corp? Lees dit artikel. https://www.sprout.nl/artikel/impact/zo-word-je-een-b-corp-4-nederlandse-ondernemers-delen-hun-lessen