Duurzame innovatie + schaal = impact economie

Duurzame innovatie + schaal = impact economie

Goede ideeën kunnen de wereld veranderen, en de transitie naar een duurzame economie versnellen. Voorwaarde is dat het niet bij pilot projecten blijft. De impact economie van vandaag kent een ongelofelijk groot aantal duurzame startups die heel hard en gepassioneerd werken aan een inclusieve, circulaire economie. Zij vormen de brandstof voor deze nieuwe economie, maar om de motor harder te laten lopen is schaal nodig. De startups kunnen de samenwerking met gevestigde bedrijven hierin goed gebruiken.

Pioniers voor een nieuwe economie

Innovatie, passie en grenzeloosheid – typische kenmerken van duurzame startups, of social enterprises. Deze eigenschappen maken hen de ideale pioniers voor een nieuwe economie. Impact en het ontwikkelen van oplossingen voor de wereld van morgen is hun einddoel, het genereren van winst een middel om daar te komen. Hun grootste uitdaging: marktaandeel winnen. Want hoe groter hun marktaandeel, hoe meer schaal, hoe groter hun positieve impact. Rainbow Collection organiseert samen met NRC Live de Impact Awards. Uit gesprekken met de duurzame startups die zich hiervoor hebben aangemeld blijkt dat de meerderheid van hen het lastig vindt om grote klanten aan zich te binden of in traditionele markten door te breken.

De snelweg naar impact

Grote “gevestigde” bedrijven kennen een andere realiteit: zij opereren op schaal, hebben een groot netwerk, grote afzetmarkten en toegang tot financiering. Zij realiseren zich ook dat het niet meer voldoende is om alleen de eigen footprint te reduceren. Zij willen en moeten hun producten en services ook gaan inzetten voor positieve impact op milieu of maatschappelijk vlak. Zij zijn juist op zoek naar duurzame innovaties, die ze nodig hebben om te kunnen overleven op lange termijn.

Om dit te doen, zetten velen van hen interne innovatie- of “new venture” programma’s op. Een goede ontwikkeling, maar is dit de snelste weg naar een impact economie? Er bestaan al zoveel duurzame innovaties. En binnen grote bedrijven vraagt innovatie om een cultuuromslag en grote investeringen. Wat we nodig hebben is schaal en versnelling. Hoe mooi zou het zijn als startups en grote corporates elkaar steeds beter kunnen vinden om bestaande duurzame initiatieven te versnellen. Er zijn zeker een aantal goede voorbeelden van dit type samenwerkingen. Echter, uit 9 van de 10 gesprekken met duurzame startups blijkt dat zij behoefte hebben om beter met de gevestigde orde samen te werken. Een kans voor hen en zeker voor de nieuwe economie.

Hoe mooi zou het zijn als startups en grote corporates elkaar steeds beter kunnen vinden om bestaande duurzame initiatieven te versnellen?
Gedeelde impactdoelen

Een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle samenwerking is het vinden van gedeelde impactdoelstellingen. De partijen moeten een gemeenschappelijke visie op de toekomst hebben. Voor de startup is dat vaak niet moeilijk te bepalen – het is haar bestaansreden. De corporate partners moeten zich echter afvragen: wat is er in onze sector nodig voor de transitie naar een duurzame economie? Hoe kunnen wij hieraan bijdragen? Op welk gebied kunnen wij de grootste impact maken met ons netwerk, onze kennis, onze producten? De impactdoelstellingen staan aan de basis om slimme partnerschappen voor een impact economie verder vorm te geven.

Een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle samenwerking is het vinden van gedeelde impactdoelstellingen.

Denk eens aan de potentiële impact van het Booking.com Booster acceleratorprogramma voor starts-ups om ontwikkelingen in duurzaam toerisme te versnellen. Of de onlangs gelanceerde Final Footprint Challenge van uitvaartorganisaties DELA en Yarden, om duurzame innovaties in de uitvaartbranche naar de markt te brengen. Gevestigde bedrijven hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er liggen genoeg kansen om samen te werken met bestaande, duurzame startups. Hun grootste rol in de impact economie ligt in de versnelling hiervan, het faciliteren van startups en hen te helpen hun duurzame innovaties door te voeren, op schaal.


Als co-founder van Rainbow Collection wil Dieuwertje ambitieuze bedrijven helpen om uit te groeien tot “captain of industry”. In haar strategische aanpak gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen verder dan “People, Planet, Profit”, en staat duurzaamheid centraal bij alle managementbeslissingen en bedrijfsinnovaties. De afgelopen 12 jaar werkte Dieuwertje met ondernemers uit heel Europa, Afrika en het Midden-Oosten aan het promoten van zulke duurzame innovaties.